Tag Archives: minerale

Zăcăminte asociate pegmatitelor

PEGMATITELE – grup de roci tardimagmatice (post magmatice) care apar sub formă de: – acumulări apicale faţă de intruziuni, formate la sfârşitul solidificării acestora; Caracteristic pegmatitelor este cristalizarea largă a constituenţilor datorită fluidităţii magmei reziduale. Mineralele caracteristice sunt numeroase şi se formează sub acţiunea componenţilor volatili acumulaţi în magmă (CO2, HCl, HF, H2S, SO2, HBO3, […]

Elemente de geotermometrie, geobarometrie şi izotopi stabili

În decursul formării zăcămintelor de minereuri temperatura şi presiunea fluidelor mineralizante generatoare variază continuu în funcţie de adâncimea la care se situează zăcământul şi în raport cu distanţa faţă de sursa ignee generatoare (camera magmatică) pe care au parcurs-o. Importanţa temperaturii şi presiunii în studiul zăcămintelor a fost recunoscută cu mult timp în urmă. Spre […]

Depunerea minereurilor

Depunerea minereurilor magmatice Minereurile magmatice rezultă din diferenţierea magmatică, ce va fi discutată ulterior. Se individualizează trei tipuri de depuneri (zăcăminte): 1. Zăcăminte interstratificate 2. Zăcăminte de diseminaţie 3. Zăcăminte masive Va recomandam sa studiati si :Clasificarea zacamintelorZăcăminte postmagmaticeZăcăminte asociate andezitelor şi bazaltelor

Clasificarea zacamintelor

În funcţie de compoziţie zăcămintele se pot clasifica în: – zăcăminte de metale feroase (Fe, Mn, Ni, Co, Cr); – zăcăminte de metale neferoase (Pb, Zn, Cu, Sn, W, Mo); – zăcăminte de metale nobile (Au, Ag, Pt); – zăcăminte de metale uşoare (Al, Ti, Mg); – zăcăminte de metale rare şi radioactive (U, Th, […]

Zăcăminte metalifere

Un zăcământ metalifer poate fi privit ca o acumulare sau anomalie a unui element sau a mai multor elemente în scoarţa terestră fiind dată de concentraţia acestora de mai multe zeci, sute sau mii de ori comparativ cu valoarea clark-ului. Zăcământul în sine este constituit din minereu (parte utilă) şi gangă (parte sterilă). Minereul sau […]

Resurse metalifere

Foraj gelogic

Resursele minerale în sens larg desemnează acumulări naturale, susceptibile de a fi exploatate, înglobând produse miniere – în special minereuri metalifere, minerale industriale (cuarţ, feldspat), materiale de construcţie (nisip, pietriş etc.), minerale şi roci ornamentale, combustibili minerali solizi (huilă, cărbune brun, lignit etc.) şi lichizi (petrol, gaze naturale), ape subterane termale şi/sau minerale.

Apele minerale din Romania

pretuieste apa Potabila

Apele minerale sunt apele ce au un conţinut variabil de săruri, gaze, substanţe minerale, elemente radioactive, care le conferă proprietăţi terapeutice. În trecut, denumirea de apă minerală se atribuia tuturor apelor subterane sau superficiale care puteau fi utilizate în scopuri terapeutice. În ultimii ani, apelor minerale destinate scopurilor terapeutice li s-a dat denumirea de ape […]