Tag Archives: roca

Zăcăminte asociate pegmatitelor

PEGMATITELE – grup de roci tardimagmatice (post magmatice) care apar sub formă de: – acumulări apicale faţă de intruziuni, formate la sfârşitul solidificării acestora; Caracteristic pegmatitelor este cristalizarea largă a constituenţilor datorită fluidităţii magmei reziduale. Mineralele caracteristice sunt numeroase şi se formează sub acţiunea componenţilor volatili acumulaţi în magmă (CO2, HCl, HF, H2S, SO2, HBO3, […]

Zăcăminte metalifere

Un zăcământ metalifer poate fi privit ca o acumulare sau anomalie a unui element sau a mai multor elemente în scoarţa terestră fiind dată de concentraţia acestora de mai multe zeci, sute sau mii de ori comparativ cu valoarea clark-ului. Zăcământul în sine este constituit din minereu (parte utilă) şi gangă (parte sterilă). Minereul sau […]

Migratia primara

•Diferite moduri de migratie primara a.)expulzarea hidrocarburilor din kerogen si roca mama; b.)transferul hidrocarburilor in interiorul rocii mama din aproape in aproape pana la contactul cu seriile mai poroase si permeabile. •Migratia in faza de petrol sau gaz individualizat •Cadrul geologic al migratiei primare Va recomandam sa studiati si :Fluxul de hidrocarburiRocile mamaApele de zacamant